יום ראשון, 31 במאי 2009

לכובע שלי שלוש פינות ....

נעלמתי קצת אני יודעת אבל היו לי הרבה דברים שטרדו את מנוחתי. אשתדל לפצות בהמשך....****************************************************************************
"השלמות האמיתית של האדם אינה טמונה במה שיש לו - אלא במה שהינו."
אוסקר ווילד.

יום ראשון, 3 במאי 2009

שרשרת סרוגה מתוקה
************************************************************************
"לעולם לא מאוחר מדי להיות מה, או מי, שיכולתם להיות."
ג'ורג' אליוט.

יום שבת, 2 במאי 2009

דוגמא חדשה מבית ווג

multiple of 18 sts plus 1)
Row 1 (RS) K1, *yo, SKP, p3, yo, SKP, k3, k2tog, yo, p3, k2tog, yo, k1; rep from * to end.
Row 2 *P3, k3, p7, k3, p2; rep from *, end p1.
Row 3 K1, *yo, k1, SKP, p3, yo, SKP, k1, k2tog, yo, p3, k2tog, k1, yo, k1; rep from * to end.
Row 4 *P4, k3, p5, k3, p3; rep from *, end p1.
Row 5 K1, *yo, k2, SKP, p3, yo, sl 1-k2tog-psso, yo, p3, k2tog, k2, yo, k1; rep from * to end.
Row 6 *P5, k3, p3, k3, p4; rep from *, end p1.
Row 7 K1, *yo, k3, SKP, p7, k2tog, k3, yo, k1; rep from * to end.
Row 8 *P6, k7, p5; rep from *, end p1.
Row 9 K1, *yo, k4, SKP, p5, k2tog, k4, yo, k1; rep from * to end.
Row 10 *P7, k5, p6; rep from *, end p1.
Row 11 K1, *yo, k5, SKP, p3, k2tog, k5, yo, k1; rep from * to end.
Row 12 *P8, k3, p7; rep from *, end p1.
Row 13 K1, *yo, k6, SKP, p1, k2tog, k6, yo, k1; rep from * to end.
Rows 14 and 16 *P9, k1, p8; rep from *, end p1.
Row 15 K1, *yo, k2, k2tog, yo, SKP, k2, p1, k2, k2tog, yo, SKP, k2, yo, k1; rep from * to end.
Row 17 K1, *k2, k2tog, yo, p1, yo, SKP, k1, p1, k1, k2tog, yo, p1, yo, SKP, k3; rep from * to end.
Row 18 *P5, [k1, p3] twice, k1, p4; rep from *, end p1.
Row 19 K1, *k1, k2tog, yo, p3, k2tog, yo, k1, yo, SKP, p3, yo, SKP, k2; rep from * to end.
Row 20 *P4, k3, p5, k3, p3; rep from *, end p1.
Row 21 K1, *k2tog, yo, p3, k2tog, [k1, yo] twice, k1, SKP, p3, yo, SKP, k1; rep from * to end.
Row 22 *P3, k3, p7, k3, p2; rep from *, end p1.
Row 23 K2tog, *yo, p3, k2tog, k2, yo, k1, yo, k2, SKP, p3, yo, sl 1-k2tog-psso; rep from *, end last rep SKP.
Row 24 *P2, k3, p9, k3, p1; rep from *, end p1.
Row 25 P1, *p3, k2tog, k3, yo, k1, yo, k3, SKP, p4; rep from * to end.
Row 26 *K4, p11, k3; rep from *, end k1.
Row 27 P1, *p2, k2tog, k4, yo, k1, yo, k4, SKP, p3; rep from * to end.
Row 28 *K3, p13, k2; rep from *, end k1.
Row 29 P1, *p1, k2tog, k5, yo, k1, yo, k5, SKP, p2; rep from * to end.
Row 30 *K2, p15, k1; rep from *, end k1.
Row 31 P1, *k2tog, k6, yo, k1, yo, k6, SKP, p1; rep from * to end.
Rows 32 and 34 *K1, p17; rep from *, end k1.
Row 33 P1, *k2, k2tog, yo, SKP, k2, yo, k1, yo, k2, k2tog, yo, SKP, k2, p1; rep from * to end.
Row 35 P1, *k1, k2tog, yo, p1, yo, SKP, k5, k2tog, yo, p1, yo, SKP, k1, p1; rep from * to end.
Row 36 *K1, p3, k1, p9, k1, p3;
rep from *, end k1.Rep rows 1-36.


"גם מתוך בור תחתיות, תמיד קיימת הדרך המוליכה אל פסגת הגבהים."
תומאס קארלייל