יום שבת, 22 בנובמבר 2008

גופייה שסרגתי בקיץ***********************************************************************************
וההוראות לכל ריבוע שנסרג בנפרד במסרגה אחת:

שורה ראשונה - שש עיניים לסיים בעין מתה את השורה.

שורה שנייה -מתחילים שורה ב- 3 עיניים וסורגים מיד עמוד. סורגים עין שרשרת ומייד שני עמודים בעין הבאה וכך הלאה עד שיש לנו 12 עמודים כאשר בין כל שני עמודים יש עין שרשרת. סוגרים בעין מתה.

שורה שלישית - בעין השרשרת (הרווח בין כל שני עמודים מהשורה הקודמת) סורגים עמוד ושני עיני שרשרת עד שיש 12 עמודים ושני עיני שרשרת בין כל עמוד. סוגרים בעין מתה.

שורה רביעית - מעלים שש עיניים. נכנסים בזהירות לעין השלישית (בעיניים שהעלינו), ועליה מעלים חמישה עמודים.נוצר עלה מעוות משהו. סוגרים בחצי עמוד בעמוד הבא ברצף. באותו עמוד שסגרנו את העלה מעלים שוב שש עיני שרשרת וחוזר חלילה עד שיש לנו עיגול עם 12 עלים. סוגרים בעין מתה.

שורה חמישית - עולים עם עיניים מתות עד לראש העלה הראשון. מעלים שש עיני שרשרת. וסוגרים בחצי עמוד בעלה הבא. שוב שש עיני שרשרת ושוב סוגרים בחצי עמוד בעלה הבא. כך עד שיש לנו עיגול סגור.

שורה שישית - סוגרים 3 עיניים מתות על עיני השרשרת הראשונה. מעלים שלושה עמודים, עין שרשרת ובאותה עין שהעלינו את העמודים אך לפני רגע מעלים עוד שלושה עמודים כך שנוצרה לנו בעצם קצווה של ריבוע. מעלים 5 עיני שרשרת ונכנסים באמצע השרשרת הבאה עם חצי עמוד. מעלים שש עיני שרשרת ונכנסים באמצע השרשרת הבאה עם חצי עמוד. מעלים חמש עיני שרשרת ונכנסים באמצע השרשרת הבאה עם שלושה עמודים עין שרשרת ושלושה עמודים. נוצרה לנו צלע של מרובע. ממשיכים עד שיש לנו עוד שלוש צלעות. ונוצר ריבוע.

שורה שביעית - מתחילים כמובן בעיניים המתות כדי להגיע לעין השרשרת שבין העמודים בצלע הראשונה בשורה הקודמת. שאר הסריגה הולכת כך: שלושה עמודים ,עין שרשרת, שלושה עמודים בעין שבין העמודים מהשורה הקודמת, 5 עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, חמש עיני שרשרת , שלושה עמודים ברווח בין העמודים מהשרשרת הקודמת, עמוד , שלושה עמודים, ומתחילים את הצלע הבאה באותה דרך עד שסוגרים למרובע.

שורה שמינית - מתחילים כמובן בעיניים המתות כדי להגיע לעין השרשרת שבין העמודים בצלע הראשונה בשורה הקודמת. שאר הסריגה הולכת כך: שלושה עמודים ,עין שרשרת, שלושה עמודים בעין שבין העמודים מהשורה הקודמת, 5 עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת,חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, חמש עיני שרשרת , שלושה עמודים ברווח בין העמודים מהשרשרת הקודמת, עמוד , שלושה עמודים, ומתחילים את הצלע הבאה באותה דרך עד שסוגרים למרובע.

שורה תשיעית - מתחילים כמובן בעיניים המתות כדי להגיע לעין השרשרת שבין העמודים בצלע הראשונה בשורה הקודמת. שאר הסריגה הולכת כך: שלושה עמודים ,עין שרשרת, שלושה עמודים בעין שבין העמודים מהשורה הקודמת, 5 עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת,חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, שש עיני שרשרת, חצי עמוד במרכז השרשרת הקודמת, חמש עיני שרשרת , שלושה עמודים ברווח בין העמודים מהשרשרת הקודמת, עמוד , שלושה עמודים, ומתחילים את הצלע הבאה באותה דרך עד שסוגרים למרובע.

סורגים 12 ריבועים שלמים
סורגים עוד ארבעה משולשים באותה הדרך כאשר מספר העלים בכל משולש הוא שמונה בלבד.
מחברים את הריבועים ומעלים עיניים לכתפיות.
*********************************************************************************
ולקינוח:
something nice to read
*************************************************************************************

אין תגובות: