יום שני, 19 באוקטובר 2009****************************************************************************

"לאורך הדורות, צעדו רבים במורד דרכים בלתי ידועות כשהם אינם חמושים בדבר מלבד החזון שלנגד עיניהם."

איין ראנד

אין תגובות: