יום שישי, 4 בפברואר 2011

דוגמא חדשה ומיוחדת מבית ווג


6-st RC Sl 3 sts to cn and hold to back, k3, k3 from cn.

6-st LC (WS) Sl 3 sts to cn and hold to front, p3, p3 from cn.

(multiple of 12 sts)

Rows 1 and 3 (RS) Knit.

Rows 2 and 4 Purl.

Row 5 *6-st RC, k6; rep from * to end.

Rows 6 and 8 Purl.

Rows 7 and 9 Knit.

Row 10 (WS) *6-st LC, p6; rep from * to end.

Rep rows 1–10.

אין תגובות: