יום שבת, 21 במרץ 2009

..............................................................................................................................................................
6-st LPC (WS) Sl 3 to cn letting extra loops drop, hold to front of work, p3 letting extra loops drop; p3 from cn.
(multiple of 6 sts plus 2)

Rows 1 and 3 (RS) Knit.

Rows 2 and 4 Purl.

Row 5 K1, *k next st wrapping yarn twice around needle; rep from *, end k1.

Row 6 P1, *6-st LPC; rep from *, end p1.Rep rows 1-6.
................................................................................................................................................................


"החיים הם כמו מראה: אם אתה מזעיף אליהם פנים, הם יזעפו בחזרה; אם אתה מאיר אליהם פנים הם ישיבו לך ברכה."
- ויליאם מייקפיס תאקרי

אין תגובות: